[ฉลอง61ปี]ธ.อาคารสงเคราะห์ จัดแคมเปญ สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษ…เงินฝากออมทรัพย์ 161 วัน ดอกเบี้ย 3%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองครบรอบการดำเนินงาน 61 ปี เปิดตัวสุดยอดแคมเปญคืนความสุขภายใต้แนวคิด “61 ปี ธอส. เติมเต็มสุข เพื่อบ้าน เพื่อคนไทย” กับ “สินเชื่อบ้าน 61 ปี ธอส.” อัตราดอกเบี้ย 1.61% ต่อปี นาน 6 เดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 1.5 ล้านบาท “โครงการสินเชื่อ ธอส. มีบ้าน มีสุข 2” อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% นานถึง 2 ปี ไม่จำกัดวงเงินกู้ต่อราย ด้านเงินฝากสุดพิเศษกับ “เงินฝากออมทรัพย์ 161 วัน ฉลองครบรอบ 61 ปี ธอส.” มอบอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี สำหรับผู้ที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 300,000 บาท นอกจากนี้ยังเปิดตัว GH Bank Line Official Account และ Line Sticker สุดน่ารัก 16 แบบ 6 สไตล์ ให้โหลดฟรี!! ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2557

สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ ธอส.

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการ ส่งมอบความสุข ให้แก่ลูกค้าประชาชน ในโอกาสที่ ธอส.ครบรอบการดำเนินงาน 61 ปี ในวันที่ 24 กันยายนนี้ ธนาคารจึงได้จัดทำแคมเปญสุดพิเศษตอบแทนลูกค้าทั้งสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ และเงินฝากดอกเบี้ยสูง ที่มุ่งเน้นสร้างโอกาสด้านที่อยู่อาศัย และส่งเสริมการออมภาคประชาชน เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทย ภายใต้แนวคิด “61 ปี ธอส. เติมเต็มสุข เพื่อบ้าน เพื่อคนไทย” ซึ่งประกอบด้วย

1.โครงการสินเชื่อบ้าน 61 ปี ธอส. (กรอบวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยต่ำ 1.61% ต่อปี คงที่นาน 6 เดือน เดือนที่ 7-24 อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี หลังจากนั้นกรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.00% ต่อปี ลูกค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.50% ต่อปี กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR ธอส.เท่ากับ 6.975%) วัตถุประสงค์เพื่อซื้อบ้านหรือห้องชุด (บ้านใหม่และบ้านมือสอง) ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ พร้อมขอกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินตามพันธกิจหลักในการสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยจะเปิดรับยื่น คำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด

2.โครงการสินเชื่อ ธอส. มีบ้าน มีสุข 2 (กรอบวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี นาน 2 ปีแรก ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR – 1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.50% ต่อปี ยกเว้นกรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ไม่จำกัดวงเงินกู้ต่อราย ให้กู้เพื่อซื้อบ้าน / ห้องชุด ทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสอง ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือขอกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ พร้อมขอกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 25 ธันวาคม 2557 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด “สำหรับโครงการสินเชื่อ ธอส. มีบ้าน มีสุข 2 นับเป็นอีกหนึ่งแคมเปญคืนความสุขที่ ธอส.ตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อตอบแทนลูกค้าในโอกาสครบรอบ 61 ปี จากกระแสตอบรับอย่างล้นหลามในโครงการสินเชื่อ ธอส.มีบ้าน มีสุข รอบแรก ซึ่งเปิดยื่นคำขอกู้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 และสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ภายใต้กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท ธนาคารจึงได้เตรียมวงเงินอีก 5,000 ล้านบาท สำหรับให้บริการพี่น้องประชาชน เพื่อสร้างโอกาสด้านที่อยู่อาศัย และมั่นใจว่าการเพิ่มวงเงินอีก 5,000 ล้านบาทในครั้งนี้ จะมีลูกค้าประชาชนให้การตอบรับอย่างดีเช่นเดิม” นางอังคณา กล่าว

3.เงินฝากออมทรัพย์ 161 วัน ฉลองครบรอบ 61 ปี ธอส. (กรอบวงเงินรวม 6,000 ล้านบาท) มอบอัตราดอกเบี้ยสูง 3.00% ต่อปี ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 12 มีนาคม 2558 โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 300,000 บาทเท่านั้น กำหนดเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท รับฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชี ซึ่งธนาคารจะรับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นอกจากนี้ยังได้รับบัตร ATM ฟรี พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร และค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรกอีกด้วย

LINE Sticker ธ.อาคารสงเคราะห์นางอังคณา กล่าวต่ออีกว่า นอกจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินแล้ว ธอส. ยังให้ความสำคัญกับนโยบายเพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าประชาชนนิยมติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นไลน์ ทำให้ในโอกาสครบรอบ 61 ปี ธอส. ธนาคารจึงได้จัดทำ GH Bank Line Official Account และ Line Sticker ในชื่อชุด GH Bank : Oomrak & Oomreon (ธอส. : ออมรัก – ออมเรือน) โดย Line Sticker สุดน่ารักของ ธอส. มีทั้งสิ้น 16 แบบ 16 สไตล์ ซึ่งแต่ละแบบต่างมีความน่ารักสดใส และถ่ายทอดออกมาเป็นอารมณ์ต่างๆ พร้อมคำพูดที่เข้าใจง่าย และส่งเสริมความรักความผูกพันของคนในบ้าน ผ่านตัวละครทั้ง 4 ตัว ประกอบด้วย ออมรัก ออมเรือน ทั้ง 2 เป็นเด็กน้อย ที่มีนิสัยประหยัด รักการเก็บออมเพื่อบ้านในฝันในอนาคต โดยมี ป้าเตือน ซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าคอยชี้แนะ และ น้องกระปุกบ้าน ธอส. ที่เป็นเพื่อนคู่คิด ที่น่ารักของทุกคน ทั้งในเรื่องบ้านและการออม

“การทำ GH Bank Line Official Account และ Line Sticker ในครั้งนี้ยังถือเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ในด้านความทันสมัย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมไทยปัจจุบัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ธอส. ในการเป็น “ธนาคารมั่นคง ทันสมัย และเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร” โดย ธอส.จะใช้ช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ส่งข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ดีๆ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้ที่ดาวน์โหลดได้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลอีกด้วย”นางอังคณา กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ จะสามารถดาวน์โหลด Line Sticker ธอส. : ออมรัก – ออมเรือน ได้ฟรี!! ที่ LINE Sticker Shop ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th

เครดิต ภาพ ข่าวจาก ธ.อาคารสงเคราะห์

Related Post

แชร์บอกต่อ!!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *