ธ.ออมสิน เปิดรับฝาก “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน” ดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี ยกเว้นภาษี

ธนาคารออมสิน จูงใจผู้ฝาก ออมเงินต่อเนื่องกับเงินฝาก “เผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน” ดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี ยกเว้นภาษี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินฝาก 5 เดือน ออมสิน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่ดำเนินภารกิจสำคัญคือ มุ่งมั่นทำหน้าที่ส่งเสริมการออม ด้วยการคิดค้น พัฒนา และนำเสนอรูปแบบการออมผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนภาคการออมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนี้ นำเสนอผลิตภัณฑ์ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน” ซึ่งเคยเปิดรับฝากไปเมื่อต้นปี 2558 ได้เปิดรับฝากอีกครั้ง โดยเริ่มเปิดรับฝากใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ 1.55% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.824% ต่อปี) เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยนิติบุคคลรับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 50 ล้านบาท คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยผู้ฝากบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นภาษี ทั้งนี้ ลูกค้าที่เปิดเปิดบัญชีฝากประเภทนี้ไว้เมื่อต้นปี 2558 สามารถใช้สมุดเลขที่บัญชีเดิมได้

“เพื่อให้ผู้ฝากมีระยะเวลาในการวางแผนการออมอย่างต่อเนื่อง เพราะการออมในวันนี้จะมีใช้ใน วันหน้า ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันเพื่อการออม จึงพร้อมที่จะทำให้แผนการออมเงินช่วงนี้มีประสิทธิภาพและหลากหลายมากขึ้น พร้อมกับได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนผู้ออมเงินได้เลือกใช้บริการฝากเงินกับสถาบันการเงินที่มั่นคง แข็งแกร่ง และเป็นที่ไว้วางใจในทุกๆ ครั้งเมื่อออมเงิน”ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด.

Related Post

แชร์บอกต่อ!!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *