ธ.ออมสิน เปิดรับฝาก “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน ดอกเบี้ย Step Up 1.25% – 7.50% ต่อปี

ธนาคารออมสิน ฉลองครบรอบ 102 ปี วันออมสิน 1 เมษายน 2558 ขอบคุณลูกค้าเงินฝาก ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย Step Up 1.25 – 7.50% ต่อปียกเว้นภาษี เปิดรับฝากแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2558

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่ดำเนินภารกิจสำคัญคือ มุ่งมั่นทำหน้าที่ส่งเสริมการออม และนำเสนอรูปแบบการออมผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนภาคการออมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนี้ ในวาระสำคัญวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบรอบ 102 ปี ในวันที่ 1 เมษยน 2558 ธนาคารฯ จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีผลตอบแทนอย่างน่าสนใจ คือ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน” เปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากประเภทนี้เป็นแบบ Step Up โดยเดือนที่ 1–3 = 1.25% ต่อปี เดือนที่ 4-6 = 1.50% ต่อปี เดือนที่ 7-9 = 2.00% ต่อปี และเดือนที่ 10 = 7.50% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.175% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.559% ต่อปี) เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท ผู้ฝากบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษี โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และฝากได้สูงสุดไม่เกินรายละ 20 ล้านบาท คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน ลงรับดอกเบี้ยทุกเดือน ที่สำคัญสำหรับลูกค้าเงินฝากเดิมของธนาคารออมสินที่เงินฝากครบอายุแล้วต้องการฝากต่อไป ธนาคารเปิดรับฝากโดยไม่จำกัดวงเงิน

“ธนาคารออมสินยังคงมุ่งมั่นต่อบทบาทการเป็นสถาบันเพื่อการออม ที่ให้ความสำคัญกับการออมในภาคประชาชนเป็นสำคัญ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเกิดการออมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ดังนั้นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน น่าจะได้รับความสนใจจากผู้ฝากอีกเหมือนผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทอื่นๆ ของธนาคารออมสิน”นายชาติชาย กล่าว

ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน หรือหากมีข้อสงสัย ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115

Related Post

แชร์บอกต่อ!!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *