[KTB]เงินฝากประจำ ธ.กรุงไทย ดอกเบี้ย 4% ดอกสูง ไม่เสี่ยง ฝากยาวๆ รับดอกเบี้ยรายเดือน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย “KTB” เปิดตัวและเปิดรับฝาก “เงินฝากประจำกรุงไทยดอกสูง” ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 4.00% ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆสำหรับผู้มีเงินเย็นฝากได้ยาวๆ 60 เดือน หรือถ้าไม่อยากฝากนานก็เลือกฝาก 15 เดือนก็ได้ดอกเบี้ยสูง 3.50% ต่อปี รับดอกเบี้ยทุกเดือน เปิดบัญชีเริ่มต้นที่ 10,000 บาท ฝากได้แล้ววันนี้ ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ktb-4-percent-fixed-deposit

เงินฝาก : เงินฝากประจำกรุงไทยดอกสูง

ระยะเวลา : 15 เดือน และ 60 เดือน

ดอกเบี้ย : 3.50% ต่อปี และ 4.00% ต่อปี (ตามลำดับ)
**ดอกเบี้ยหลังหักภาษี ฯ เท่ากับ 2.975% ต่อปี และ 3.40% ต่อปี (ตามลำดับ)**

เงื่อนไข :
1.การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ตํ ากว่า 10,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
2.ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ที ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
3.เงินฝากที ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย สําหรับดอกเบี้ยที ธนาคารจ่ายล่วงหน้าไปแล้วทุกเดือน ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที ฝากไว้กับธนาคาร
4.เงินฝากที ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกําหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้สําหรับระยะเวลาที ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที จ่าย สําหรับดอกเบี้ยที ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที ฝากไว้กับธนาคาร
5.เมื อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจํา ระยะเวลาฝาก 3 เดือน หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประเภทเงินฝากและประเภทลูกค้าที ธนาคารประกาศในขณะนั้น

เครดิตภาพ รายละเอียดจาก KTB

Related Post

แชร์บอกต่อ!!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *