[[4.1%]]เงินฝากถึงใจวัยเกษียณ ธนาคารกรุงไทย ดอกเบี้ยสูง 4.10% เปิดรับฝากแล้ววันนี้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย “KTB” เปิดตัวและเปิดรับฝาก “เงินฝากถึงใจวัยเกษียณ 2014” อีกหนึ่งทางเลือกดีๆสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ระยะเวลาฝาก 60 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 4.10% ต่อปี เปิดบัญชีและฝากได้แล้ววันนี้ ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ktb-fixed-deposit-60-months-50-up

เงินฝาก : เงินฝากถึงใจวัยเกษียณ 2014

ระยะเวลา : 5 ปี หรือ 60 เดือน

ดอกเบี้ย : 4.10 % ต่อปี
**ดอกเบี้ยหลังหักภาษี ฯ เท่ากับ 3.485% ต่อปี**

จ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากถึงใจวัยเกษียณ

เงื่อนไข :
-ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป
-เงินฝากขั้นตํ า 100,000 บาท และฝากได้บัญชีละ 1 รายการ โดยชื อบัญชีต้องเป็นชื อบุคคลคนเดียว
-เลือกรับเงินต้นคืนเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีออมทรัพย์) ทุกเดือน ก็ได้ หรือรอรับคืนครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดฝาก
-ถ้าเลือกรับเงินต้นคืนรายเดือน (จำนวนเงินเท่าๆ กันทุกเดือน) เลือกรับคืนได้เดือนละ 1,500.-บาท หรือ 3,000.-บาท หรือ 5,000.-บาท หรือ 10,000.-บาท หรือ 15,000.-บาท หรือ 20,000.-บาท หรือ 30,000.-บาท หรือ 40,000.-บาท หรือ 50,000.-บาท)
-เมื อครบกําหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินส่วนที เหลือเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีออมทรัพย์) พร้อมปิดบัญชี
-การถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดฝาก ต้องถอนทั้งจํานวนพร้อมปิดบัญชีที สาขาเจ้าของบัญชี โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน ก่อนครบกําหนดตามที่ธนาคารประกาศในตารางอัตราค่าบริการของธนาคาร

เครดิต ภาพ รายละเอียดจาก KTB

Related Post

แชร์บอกต่อ!!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *