[LTF RMF 2557]บลจ.กรุงศรี แชมป์ผลตอบแทนสูง (ย้อนหลัง 5 ปี) คือกองทุน “KFLTFDIV & KFDIVRMF”

บลจ.กรุงศรี ปลื้มกองทุน LTF-RMF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นมียอดเงินลงทุนใหม่สูงสุดและผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีสูงสุดในอุตสาหกรรม สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ผู้ลงทุนมอบให้กับบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

LTF RMF 2557 2558 กรุงศรี

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เปิดเผยว่า “กองทุน LTF-RMF ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.กรุงศรี ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนและมีเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงจะมีจำนวนธุรกรรมและเม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือน กันยายน 2557 บริษัทมียอดเงินลงทุนใหม่ในกองทุน LTF และ RMF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนใหม่รวมกว่า 1,963 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทได้เป็นอย่างดี”

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล(KFLTFDIV) และกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF) ถือเป็นกองทุนเด่นเนื่องจากมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ดังเห็นได้จากข้อมูลของ Morningstar ณ วันที่ 30 ก.ย. 57 พบว่าทั้งสองกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี สูงสุดในกลุ่มกองทุน LTFและ RMF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นทั้งหมดในประเทศไทย โดยกองทุน KFLTFDIV สามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 202.78% ขณะที่กองทุน LTF ที่มีผลการดำเนินงานต่ำสุดมีผลตอบแทนที่ 7.84% และกองทุน KFDIVRMF สามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 207.82% ขณะที่กองทุน RMF ที่มีผลการดำเนินงานต่ำสุดมีผลตอบแทนที่ -5.42%”

“ดังนั้น การลงทุนในกองทุน LTF – RMF อย่างมีประสิทธิภาพผู้ลงทุนควรให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนควบคู่กันไป โดยให้ความสำคัญกับการพิจารณาผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนอย่างน้อย 3 – 5 ปี เนื่องจากการลงทุนในกองทุน LTF-RMF เป็นการลงทุนระยะยาว กองทุนที่ดีควรมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่งคั่งด้วยผลกำไรที่ดี โดยผลกำไรที่ได้ไม่ควรเป็นการเติบโตแบบฉาบฉวยแต่ต้องยั่งยืนเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่อาจเป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต แต่ก็สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบเพื่อดูความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและใช้คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้”

สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่ได้ลงทุนในกองทุน LTF – RMF หรือต้องการลงทุนเพิ่มเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีนั้น ควรพิจารณาลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง มีกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถรับได้ ไม่วิตกกังวลกับความผันผวนของตลาดในช่วงสั้นๆ และควรลงทุนในกอง LTF – RMF ควบคู่กันไปให้เต็มสิทธิที่ได้รับ เนื่องจากการลงทุนในกองทุน RMF ถือเป็นการลงทุนระยะยาวสำหรับการสะสมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ อีกทั้ง การลงทุนระยะยาวจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุน และสามารถลดความผันผวนจากการลงทุนได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถทำรายการซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต @cess Online Service ของ บลจ.กรุงศรีได้อีกด้วย” นายฉัตรพี กล่าว

กองทุน LTF & RMF ของบลจ.กรุงศรี มีดังนี้
บลจ.กรุงศรี LTF RMF

สอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนพร้อมคู่มือภาษี ได้ที่บริษัทจัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757 www.krungsriasset.com หรือสำนักงานของผู้สันบสนุนการขาย

เครดิตภาพ ข่าวจาก บลจ.กรุงศรี

Related Post

แชร์บอกต่อ!!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *