truemoveH Galaxy Note 7

ทรูมูฟ เอช เปิดจอง Galaxy Note 7 เริ่ม 5 – 14 ส.ค. นี้ พร้อมให้ส่วนลดค่าเครื่อง 3,000 บาท+

ทรูมูฟ เอช เปิดจอง Samsung Galaxy Note 7 ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 สิงหาคมนี้ แรงกว่าใครด้วย เทคโนโลยี 3CA ผสาน 3 คลื่นความถี่ 4G ….[ Read More ]